Chủ tịch thế giới-Saneta làm cho Verna tạo ra chiến thắng 4-0 của Đức trước Iceland để không lãnh đạo Pemain Bola Yang Bagus

Chủ tịch thế giới-Sou Viện Sanett Verna tạo ra chiến thắng 4-0 của Đức trước Iceland để lãnh đạo Iceland [Không có Pemain Bola Yang Bagus]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 9 tháng 9: 9 tháng 9 lúc 2: 45 tại MorningContinue, trong Nhóm J,nước Đức