Hợp đồng thuê Madrid của Champions League sẽ theo đuổi Double Dort trong nửa trò chơi 3-2 để đảo ngược Inter Rumahbola88

Hợp đồng cho thuê Madrid của Champions League sẽ theo đuổi Double Dort trong nửa trận đấu 3-2 để đảo ngược Inter [Rumahbola88]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 6 tháng 11: Vào lúc 4 giờ sáng ngày 6 tháng 11, Giai đoạn Nhóm Champions League bắt đầu vòng bốnCạnh tranh, Dortmund phải đối mặt với Inter Milan tại nhà.laotaro trong nửa đầu